dens | tenis | penis | denim

Denis angličtina

Denis

Význam Denis význam

Co v angličtině znamená Denis?

Denis

A en given name, a mostly British spelling variant of Dennis.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV hotelu | At the hotelTyhle anglické věty se vám budou hodit v hotelové recepci.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Denis překlad

Jak z angličtiny přeložit Denis?

Denis angličtina » čeština

Denis Diviš

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako Denis?

Denis angličtina » angličtina

Denys Dennis
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Denis příklady

Jak se v angličtině používá Denis?

Citáty z filmových titulků

I'm sorry, Ma'am, it's Denis'.
Omlouvám se, to náš Dennis.
It belongs to us, belong to us. Denis!
Dennisi!
Denis!
Dennisi!
Between the Porte St Denis and the Porte St Martin, there were 50 Ritons.
Mezi Porte St Denis a Porte Saint-Martin, bylo 50 Ritonů.
What arms did you put in the church of St Denis?
Jaké zbraně jste dostala v kostele St-Denis?
The other day, on the way back from the airport, my car broke down on the rue Saint Denis.
Pierre, cestou zpátky, když jsem vás vezl na letiště, v ulici Saint-Denis mi najednou přestalo jet auto.
Not rue St Martin, rue St Denis.
Saint-Denis.
I want you to all meet Sir Denis Eton-Hogg.
Chci, abyste poznali Sira Denise Eton-Hogga.
Denis, come here!
Denisi, pojď sem!
This is Sir Denis Eton-Hogg.
Tohle je Sir Denis Eton-Hogg.
Oh, hi, Denis.
Čau, Denisi.
Sir Denis!
Sire Denisi!
But it's really not that offensive, Sir Denis!
Ale není to tak urážlivé, Sire Denisi!
OK, I wanted to tell you this, but I didn't know what Denis's decision was going to be.
Chtěla sem vám to říct, ale nevěděla jsem, jak se Denis rozhodne.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

The German government still does not admit that - as if France before the euro would have offered up Seine-Saint-Denis or Corsica to pay off its foreign debts to keep the franc.
Německá vláda to stále neuznává - je to, jako by Francie před zavedením eura bývala nabídla departementu Seine-Saint-Denis nebo Korsice, že splatí jejich zahraniční dluhy, aby udržela frank.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Denis čeština

Překlad Denis anglicky

Jak se anglicky řekne Denis?

Denis čeština » angličtina

Denis Dennis

Příklady Denis anglicky v příkladech

Jak přeložit Denis do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Mezi Porte St Denis a Porte Saint-Martin, bylo 50 Ritonů.
Between the Porte St Denis and the Porte St Martin, there were 50 Ritons.
Jaké zbraně jste dostala v kostele St-Denis?
What arms did you put in the church of St Denis?
Pierre, cestou zpátky, když jsem vás vezl na letiště, v ulici Saint-Denis mi najednou přestalo jet auto.
The other day, on the way back from the airport, my car broke down on the rue Saint Denis.
Cos dělal v ulici Saint-Denis?
What were you doing there?
Saint-Denis.
Not rue St Martin, rue St Denis.
Tohle je Sir Denis Eton-Hogg.
This is Sir Denis Eton-Hogg.
Chtěla sem vám to říct, ale nevěděla jsem, jak se Denis rozhodne.
OK, I wanted to tell you this, but I didn't know what Denis's decision was going to be.
Denis Eton-Hogg, president Polymer Records, byl nedávno pasován na rytíře.
Denis Eton-Hogg, President of Polymer Records, was recently knighted.
Prostě se vrací do Saint-Denis.
Albert's just coming back to St Denis.
Jste Denis Law?
Are you playing Denis Law, striker?
Ahoj, ahoj, tady je Denis Compton.
HELLO, DENIS COMPTON HERE.
Denis. je designer.
Dennis. He's a designer.
La, au-dessous de le Denis Compton. Maman!
La, au-dessous de le denis compton.
Je to šlapka od St. Denis.
She's a hooker near St. Denis.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Německá vláda to stále neuznává - je to, jako by Francie před zavedením eura bývala nabídla departementu Seine-Saint-Denis nebo Korsice, že splatí jejich zahraniční dluhy, aby udržela frank.
The German government still does not admit that - as if France before the euro would have offered up Seine-Saint-Denis or Corsica to pay off its foreign debts to keep the franc.

Možná hledáte...

denin | deni | Denise | Denisa | denial | Denio | denims | denim | denik | denies | denier | denied
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyManželství | MarriagePatnáct anglických vět, které se vám budou hodit, až se hovor stočí na téma manželství.Naučit se 15vet.cz »