tenis | penis | denik | dennis

Denis čeština

Překlad denis portugalsky

Jak se portugalsky řekne denis?

Denis čeština » portugalština

Dênis Diniz Dinis

Příklady denis portugalsky v příkladech

Jak přeložit denis do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jste Denis Law?
Será o Denis Law.
Ahoj, ahoj, tady je Denis Compton.
Olá, sou o Denis Compton.
To je Denis Bednář?
Aquele é o Dennis Cooper?
To je Denis?
É o Dennis?
Princ Denis.
Príncipe Dennis.
Ne, Denis Bednář.
Não, Dennis Barrilheiro.
Denis.
Dennis.
Denis Bednář, Vaše Veličenstvo.
Dennis Barrilheiro, Sua Majestividade.
Denis i já se těšíme, až se s vámi sejdeme.
O Denis e eu anseamos por conhecê-lo.
Denis, Donny, pojďte se posadit.
Denise, Donny, sentem-se aqui.
Chtěla sem vám to říct, ale nevěděla jsem, jak se Denis rozhodne.
Ok, prestem atenção. Queria dizer-vos, mas fiquei à espera da decisão do Denis.
Denis Eton-Hogg, president Polymer Records, byl nedávno pasován na rytíře.
Denis Eton-Hogg, presidente da Polymer Records. recebeu recentemente o título de cavaleiro.
Ve skutečnosti se jmenuji Denis.
Na verdade, o meu nome é Denis.
Rozluč se, Denis.
Diz boa noite, Denise.

Možná hledáte...