teda | Etui | tudy | stud

etuda čeština

Překlad etuda německy

Jak se německy řekne etuda?

etuda čeština » němčina

Etüde
Doporučujeme...Patnáct vět německyV baru | In der BarPatnáct vět v němčině, se kterými můžete zajít na skleničku.Naučit se 15vet.cz »

Příklady etuda německy v příkladech

Jak přeložit etuda do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Myslíš, že naše dnešní etuda zaujme bulvární plátky?
Ob unsere kleine Vorstellung im National Enquirer wohl erwähnt werden wird?
Polonéza v A-dur. Revoluční Etuda.
Polonaise As-Dur, die Revolutions Etude.
To musí být Etuda.
Die Revolutions Etude.
Hele, etuda číslo 8. levá, nebo pravá ruka?
Hey, Etüde Nummer 8, linke oder rechte Hand?
Je to etuda v modrém nad snovou sklizní.
Das ist Etüde in Blau über Erntefantasie.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »