teda | tunda | deuda | tudy

etuda čeština

Příklady etuda spanělsky v příkladech

Jak přeložit etuda do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Revoluční Etuda.
Estudio Revolucionario.
To musí být Etuda.
Probablemente el Estudio Revolucionario.
Tak to nebude ta etuda.
Entonces probablemente no era revolucionario.
To byla etuda!
Buena improvisación.
Jestli to udělal Adam, tak to tísňové volání byla etuda.
Bueno, si Adam es culpable, hay alguna actuación en el 999.

Možná hledáte...