teda | étude | tudy | stud

etuda čeština

Příklady etuda francouzsky v příkladech

Jak přeložit etuda do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Myslíš, že naše dnešní etuda zaujme bulvární plátky?
Tu crois que notre petit vaudeville méritera le National Enquirer?
Polonéza As-dur. Revoluční etuda.
La Polonaise héroïque, la Révolutionnaire.
Revoluční etuda.
Alors la Révolutionnaire.
To byla etuda!
Bien joué!
Chcete vidět Ulla dělat etuda?
Ulla chanter et danser. Vous voulez Ulla auditionner?
Etuda kozaté Sheree.
Une belle action de Sheree.
Hele, etuda číslo 8. levá, nebo pravá ruka?
Hey, étude numéro 8,Main gauche ou droite?
Je to etuda v modrém nad snovou sklizní.
Étude en bleu sur Songe Estival.

Možná hledáte...