ted | tea | eda | tedy

teda čeština

Překlad teda německy

Jak se německy řekne teda?

teda čeština » němčina

vielleicht
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady teda německy v příkladech

Jak přeložit teda do němčiny?

Jednoduché věty

No to teda nazdar, ty ještě žiješ?
Na prost Mahlzeit, du lebst noch?

Citáty z filmových titulků

Eh, no teda.
Wir wollen eben auch hin und wieder unseren SpaB haben.
Jo, to teda nedovedete.
Ja, Sie können es nur erahnen.
Co teda děláte?
Also, was machen Sie?
Jedu. teda jel jsem.
Von Paris aus?
Proč ho teda nutíš, aby žil takhle?
Ja, warum lässt du ihn dann so leben?
To teda.
Ja, keine Scheiße, Scheiße.
To je v pořádku. Teda není, ale aspoň teď chápeš - jak opatrní musíme být při naší práci.
Ich meine, es ist nicht okay, aber. wenigstens weißt du jetzt, wie sensibel unsere Arbeit ist.
Pokud teda nechceš pomoct s něčím jiným, tak bych.
Wenn du mich nicht mehr brauchst.
Aspoň teda myslím.
Zumindest denke ich das.
Teda, vy jste si s komorníkem, ale podobní.
Welch große Ähnlichkeit zwischen Ihnen und dem Butler!
Teda myslím, děvče!
Ich meine Mädchen.
Dobře teda, povím ti to.
Ich sage es dir schon noch.
Měl jsem teda čekat, až vytáhne bouchačku?
Glaubst du, ich lasse mich mit einer Knarre bedrohen?
Když teda o tom Vettori nic neví.
Solange Vettori nichts davon weiß.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...