ted | Tea | Eda | tedy

teda italština

zásnuby, sňatek, pochodeň

Význam teda význam

Co v italštině znamená teda?

teda

fiaccola costituita da un ramo resinoso, anticamente usata durante i riti sacri e nelle cerimonie nuziali (araldica) torcia

Překlad teda překlad

Jak z italštiny přeložit teda?

teda italština » čeština

zásnuby sňatek pochodeň

teda čeština

Příklady teda italsky v příkladech

Jak přeložit teda do italštiny?

Citáty z filmových titulků

To teda není.
Non e' il mio telefono.
Teda madam!
Ehm, madame.
Toho jsem si teda nevšimla.
Beh, non mi sembra proprio.
Nikdy se nenudíš. - Ne, ty teda ne.
Mai un momento noioso.
Teda byl jsem, než.
O almeno lo ero finché.
Tak co teda chce?
Ok, beh, cos'è che vuole?
Na co teda Heloise a vy čekáte?
Beh, allora che diavolo sta aspettando?
Jo, to teda nedovedete.
Si', puo' immaginare.
Co teda děláte?
Quindi.
Jedu. teda jel jsem.
Da Parigi? Sto andando in. Stavo, andando a.
Proč ho teda nutíš, aby žil takhle?
E allora perche' lo fai vivere cosi'?
To teda.
Ma non mi dire, merda.
Já teda nic lepšího nemám.
No. In realtà, no.
Pokud bys teda nechtěl přidat grafity.
No, se non volevi fare altri graffiti.

Možná hledáte...