ted | tea | eda | tedy

teda čeština

Příklady teda portugalsky v příkladech

Jak přeložit teda do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

To je ale jeho telefon. - To teda není.
O telefone é dele.
Díky mami. Teda madam!
Obrigada, mãe.
Toho jsem si teda nevšimla.
Não é o que vejo.
Jo, to teda nedovedete.
Sim, imagina.
Co teda děláte?
Então, o que faz?
Jedu. teda jel jsem. na zásobovací cestu.
Eu vou ia numa viagem de pesquisa.
Proč ho teda nutíš, aby žil takhle?
Por que o obrigas a viver assim?
To teda.
Podes crer, merda mesmo.
No teda.
Oh, céus.
Teda není, ale aspoň teď chápeš - jak opatrní musíme být při naší práci.
Quer dizer, faz, mas pelo menos agora entendes o quão cuidadosos temos de ser neste trabalho.
Pokud teda nechceš pomoct s něčím jiným, tak bych.
Se já não precisas mais de mim, eu.
Aspoň teda myslím.
Acho que estou a fazer o correto.
Vy jste teda dáreček, hochu.
Você é engraçado.
Dobre teda, povím ti to.
Vou dizer-te, fica descansado.

Možná hledáte...