fobie čeština

Překlad fobie německy

Jak se německy řekne fobie?

fobie čeština » němčina

Phobie
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »

Příklady fobie německy v příkladech

Jak přeložit fobie do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Takhle to dopadá, když jseš vzhůru celou noc a odstraňuješ dětský fobie.
Du bist heute Nacht erwachsen geworden. Lach nicht!
Je to taková má fobie.
Es ist so eine Art Phobie, die ich habe.
Vědomě vyvolaná fobie.
Eine absichtlich erzeugte Phobie.
Všichni ti pachatelé měli nějaké fobie.
Alle Täter waren phobisch.
Ten insekticid jejich fobie zesílil na nesnesitelnou úroveň.
Das Insektizid verstärkte ihre Phobie bis zum Unerträglichen.
Mám fobie. Jsem cvok.
Ich habe zu viele Phobien.
Má strach z vaší fobie, že skočíte do vody.
Aber er wird mich nicht verlieren.
Někdo by tomu hohl říkat fobie.
Man könnte es fast Phobie nennen.
Vnitřní fobie jsou to jediné, co pro ně existuje.
Die Phobien dieser Menschen sind alles, was für sie existiert.
Potřebuješ čas na překonání své fobie.
Du brauchst Zeit, um deine Phobie zu überwinden. Ich weiß.
Jeho největší fobie byla třináctka.
Seine größte Phobie von allen war die 13.
Fobie z balónků!
Angst vor Luftballons!
Jeho největší fobie byla třináctka.
Seine bei Weitem größte Phobie war die Zahl 13.
Musíme udělat něco, co vás dostane z téhle silvestrovské fobie.
Wir müssen was tun, um dich von deinem Silvesterfrust zu befreien.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »