guma | game | Mama | Lama

gama čeština

Překlad gama německy

Jak se německy řekne gama?

gama čeština » němčina

Gamma
Doporučujeme...Patnáct vět německyNemoc a zdraví | Krankheit und GesundheitPatnáct vět v němčině o zdraví, nemoci a uzdravování.Naučit se 15vet.cz »

Příklady gama německy v příkladech

Jak přeložit gama do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Plyn gama. Působí okamžitě.
Sofortige Wirkung.
G jako gama, B jako beta, A jako alfa, omega jako otevri se, sezame.
G für Gamma, B für Beta, A für Alpha, Omega für Sesam öffne dich.
Výbor by vás chtěl požádat, abyste jako gesto dobré vůle popsal stav experimentů Spojených států s raketou známou jako Gama pět.
Zunächst, als Geste des guten Willens, möchten wir, dass Sie uns über Ihre Experimente mit der Gamma- Fünf-Abwehrrakete berichten.
Ta vaše Gama pět vypadá zajímavě.
Ihre Arbeit an Gamma Fünf klingt sehr interessant.
FAFC, tady AAB-gama. Ohlaste se.
FAFC, FAFC, hier AAB-Gamma, bitte kommen.
Tady Měsíční základna MSC. Přistání povoleno AAB-Gama.
Hier MSC, Mondstation. bitte kommen, AAB-Gamma.
Rozumím Miyamoto AAB-Gama.
Hier AAB-Gamma, Miyamoto. Hier AAB- Gamma, Miyamoto.
FAFC, tady je AAB-gama. Příjem!
FAFC, FAFC, hier AAB-Gamma, bitte kommen.
FAFC, tady je AAB-gama.
FAFC, FAFC, hier AAB-Gamma, bitte kommen.
AAB-gama, ozvěte se.
AAB-Gamma, AAB-Gamma, bitte kommen.
FAFC, tady AAB-gama.
FAFC, FAFC, hier AAB-Gamma.
Tady AAB-gama. příjem, FAFC.
Hier AAB-Gamma, bitte sprechen, FAFC.
Vstupujeme do oběžné dráhy neobydlené planetky Gama II s automatickou komunikací a astrogační stanicí.
Wir treten in den Orbit von Gamma II ein, einem unbewohnten Planetoiden mit automatischer Kommunikations- und Astrogationsstation.
To není Gama II.. Podívejte se na barvu té oblohy.
Das ist nicht Gamma II. Sehen Sie sich die Farbe des Himmels an.

Možná hledáte...

Gameboy | Gammel | Gamma | Gamete | gameta | Gamet | games | Gamer | gamen | game | gambol | Gambit
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »