mýt | smýt | omýt | umět

umýt čeština

Překlad umýt německy

Jak se německy řekne umýt?
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady umýt německy v příkladech

Jak přeložit umýt do němčiny?

Jednoduché věty

Před jídlem se mají umýt ruce.
Man muss sich vor dem Essen die Hände waschen.

Citáty z filmových titulků

Elsalill viděla, jak majitelka taverny poslala dívku umýt nádobí a džbánky. Zdálo se jí, že ji sestra láká, aby jí při mytí nádobí pomohla.
Elsalill sah, daß sie sich in einem Raum im Ratskeller befanden, in dem die Schankkellnerin Krüge und Teller abspülte, und ihr war, als bäte ihre Pflegeschwester sie, ihr beim Abwasch zu helfen.
Musíme se umýt, než půjdem do postele.
Wir müssen baden, bevor wir ins Bett gehen.
Musíme ho umýt prvního.
Wir waschen ihn zuerst.
Jdi se umýt.
Geh dich waschen.
Myslím, že bychom si měli umýt ruce.
Als Nächstes waschen wir uns die Hände.
To se musím umýt celý?
Muss man sich sehr schrubbern?
Jsem zvědavý, kdo dokáže umýt mě, když nebudu chtít.
Den möchte ich sehen, der mich zum Waschen zwingt! Noch dazu mit Wasser!
To se nedá umýt.
Das geht schwer ab.
Běž se umýt.
Komm, geh dich waschen.
Chcete se umýt?
Wollen Sie heißes Wasser?
Nabídla jsem, že jestli se chcete umýt. Mám doma vodu.
Wenn Sie heißes Wasser wollen, ich habe welches.
Musím tě umýt za ušima.
Na los, ich muss auch hinter deinen Ohren waschen.
Pojďte se umýt.
Kommt und wascht euch jetzt.
Řekni jedno slovo a ona se půjde umýt a přijde dolů.
Du musst nur ein Wort sagen. dann soll sie sich waschen gehen und herunterkommen.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...