ABBA | ababá | abbo | abbé

abbás čeština

Příklady abbás portugalsky v příkladech

Jak přeložit abbás do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid Ibn Hammád.
Chamo-me Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid, Ibn Hammad.
Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid.
Chamo-me Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid.
Potvrzuji Bandar Abbás.
Confirmar Bandar Abbas.
Satelity ukazují deset íránských torpédoborců, jak opouštějí přístav Bandar Abbás a zaujímají pozice okolo Hormuzského průlivu.
Imagens de satélite mostram dez contratorpedeiros iranianos a abandonar o porto de Bandar-e 'Abbas e a posicionar-se ao longo do Estreito de Hormuz.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Abbás a jeho premiér Salám Fajjád jsou umírněnější a otevřenější k seriózním jednáním s Izraelem než jakýkoliv jiný palestinský předák před nimi.
Abbas e o seu primeiro-ministro, Salam Fayyad, têm sido mais moderados e mais abertos a negociações sérias com Israel, do que qualquer outro líder palestino anterior.
I v tomto případě se Abbás v porovnání s Hamásem jevil jako chabý.
Uma vez mais, Abbas parecia débil, em comparação.

Možná hledáte...