abba | abbo | abbé | sabba

abbás čeština

Příklady abbás švédsky v příkladech

Jak přeložit abbás do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid Ibn Hammád.
Jag är Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid, Ibn Hammad.
Jsem Ahmed Ibn Fahdalan Ibn Al Abbás Ibn Rášid.
Jag heter Ahmed Ibn Fahdlan, Ibn Al Abbas, Ibn Rasid.
Je jako Arafat, Abbás, a pak on. Je významný.
Så klart att han är viktig.
Potvrzuji Bandar Abbás.
Bekräfta: Bandar Abbas.
Satelity ukazují deset íránských torpédoborců, jak opouštějí přístav Bandar Abbás a zaujímají pozice okolo Hormuzského průlivu.
Satellitbilder visar hur tio iranska jagare lämnar Bandar-e 'Abbas hamn och intar positioner längs Hormuzsundet.

Možná hledáte...