fisher čeština

Příklady fisher portugalsky v příkladech

Jak přeložit fisher do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Pan Fisher je v Baltimoru?
Onde está Mr. Fisher? Em Baltimore?
Pracoval s jistým úlisným troubou jménem Jack Fisher.
Trabalhava com um tal Jack Fisher.
Fisher zůstal někde vzadu a já jsem se s ní mohl znovu setkat.
O Fisher ficara para trás e eu podia vê-la.
Fisher. Takže jsi jim o něm řekla.
Sempre lhe contaste.
Jsem Shorty Fisher.
Shorty Fisher. - Muito prazer.
Pan Fisher bude sedět zde.Dodávka přijede ve 4:30.
O Sr. Fisher estará aqui. A carrinha pára-lhe ao pé às 4:30.
Pane Fisher! Pane Wood!
Senhor Wood!
Jmenuji se Fisher.
Chamo-me Fisher.
Pan Fisher?
Sr. Fisher?
Co znamená ten Fisher?
Por que usa o nome Fisher?
Dobré ráno, pane Fisher.
Bom dia, Sr. Fisher.
Jime, volá Fisher.
Jim, o Fisher está a chamar.
Fisher?
O Fisher?
Podle mě Fisher.
Por mim, é o Fisher.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Během následujícího století sestavili ekonomové jako John Stuart Mill, Walter Bagehot, Irving Fisher, Knut Wicksell a John Maynard Keynes seznam kroků, které je třeba přijmout na odvrácení deprese nebo její léčbu.
Durante o século seguinte, economistas como John Stuart Mill, Walter Bagehot, Fisher Irving, Wicksell Knut e John Maynard Keynes desenvolveram uma lista de medidas a tomar no sentido de evitar ou de curar uma depressão.

Možná hledáte...