metrák čeština

Příklady metrák portugalsky v příkladech

Jak přeložit metrák do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Po cestě domů zemřeli dva muži a neulovili ani metrák ryb.
Na volta, dois homens foram assassinados e não pescaram quase nada.
Je to jako táhnout na zádech metrák.
É como carregar um peso nos ombros.
Hrozí, že mi praskne žilka a budu plivat krev! Jistý muž jednou v Miláně. ač vážil víc než metrák přišel takto o zrak.
Há o perigo de eu rebentar uma veia e derramar sangue! um homem de 70 Kg perdeu um olho ao tentar.
Metrák a půl chlévské mrvy. Kam to chcete?
Cento e cinquenta quilos de caca.
Můj otec toho pro jistotu nakoupil celý metrák.
O meu pai deixou-nos 50 quilos.
Váží metrák.
Noventa e seis quilos.
Ježíši, to je metrák.
Caramba, que pesada!
To váží metrák.
Pesa uma tonelada.
Paní Scratchitová, střízlík Tom má víc než metrák a vypadá jako almara.
Sr. Scratchit, o Pequeno Tom tem 15 anos e o corpo de um touro.
Každý z nich unese nejmíň metrák.
Cada um suporta pelo menos 90 kg.
Ten váží nejmíň metrák.
Quem é o gordo?
Kolik? - Mám kilo přes metrák.
Quanto?
Ta váží přes metrák.
Tem 54 anos e pesa 120 kg.
Tvůj otec právě vyjednal velmi slibnou dohodu na metrák skořice.
Consegui um bom acordo com o teu pai.

Možná hledáte...