setr | Petr | mets | meta

metr čeština

Překlad metr portugalsky

Jak se portugalsky řekne metr?

metr čeština » portugalština

metro m instrumentos de medição contador bitola

Příklady metr portugalsky v příkladech

Jak přeložit metr do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Vznášel jsem se skoro metr nad zemí.
Os meus pés levantaram do solo. Levitei.
Každý čtvereční metr musí být neustále pod dohledem.
Nenhuma criança nesta cidade deverá dar um passo sem que nós saibamos. - Muito bem, mas como? - E quem?
Metr a půl.
Quatro.
Tentokrát jsme už už přistávali, chyběl nám asi metr, a co byste řekli, zase nám došel benzin.
Desta vez, estávamos para aterrisar, faltava um metro, quando, imaginem, ficamos sem gasolina, outra vez.
Kdybyste tak o metr couvnul, mohla bych vyjet.
Se o recuar um metro e meio já sai.
Říkala jsem, že kdybyste s ním couvnul o metr, mohla bych vyjet.
Disse que se o recuar um metro e meio, ele já sai.
Už vidím tvoje jméno vyvedené metr vysokými neonovými písmeny. - Jak se jmenuješ?
Já estou a ver o teu nome em luzes de 1,80 m. como te chamas?
Já celý metr!
Eu cresci um metro!
To, jak se skála nečekaně vynořila z mraků. metr navíc a narazili jsme do náspu.
Foi estranha a forma em que apareceu entre as nuvens, não foi? Um metro a mais, e teriamos embatido na escarpa.
To jste skromný rybář. to já bych ukázal alespoň metr.
Como pescador civilizado.. euteriaexagerado,pelomenosemmaisum palmo.
Asi 40. Metr šedesát.
Tem uns 40 anos, 1 metro e 60.
Metr šedesát.
Um metro e sessenta.
Metr osmdesát.
Um metro e oitenta.
Když jste se ji snažil chytit, tak to nemohlo být dál než metr.
Ela não poderia estar a mais de 1 metro.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Příkladem může být dvojí metr na daňovou politiku.
A prova A é constituída pelas posições dos dois lados relativamente à política fiscal.
Vždyť rozvod vody vodovodním potrubím v urbánních oblastech vyjde na 0,70-0,80 dolaru na kubický metr, zatímco v řídce osídlených oblastech jde o dva dolary.
Na realidade, o fornecimento de água canalizada nas áreas urbanas custa entre 70 e 80 cêntimos de dólar por metro cúbico, comparativamente a 2 dólares em áreas de povoamento esparso.

Možná hledáte...