metrický čeština

Překlad metrický portugalsky

Jak se portugalsky řekne metrický?

metrický čeština » portugalština

métrico

Příklady metrický portugalsky v příkladech

Jak přeložit metrický do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Asi. kvůli metrický soustavě?
Por usarem o sistema métrico?
Metrický systém je nástrojem ďábla.
O sistema métrico é a ferramenta do Diabo!
Víc než 50 metrický tun v ceně přes 9 trilionů amerických dolarů.
Mais de 50 toneladas métricas com um valor de 9 trilhões de dólares.
Není nad metrický systém.
Deve adorar o sistema métrico.
Stejně jako, že se chytne metrický systém.
Também pensei que o sistema métrico ia vingar.
Blbý metrický systém!
O estúpido do sistema métrico!
A budu používat metrický systém každým mililitrem krve svého těla.
E utilizarei o sistema métrico em cada mililitro cúbico de sangue do meu. Oh, não consigo, é demasiado estúpido!
Aztécký kalendář byl metrický.
O calendario azteca era métrico.
Promiňte, myslíte, že Amerika přejde na metrický systém?
Desculpem,eu gostaria de saber o que vocês acham do sistema matrix.
Metrický systém mě vždycky mate.
O sistema métrico confunde-me.
Jsme v procesu k přechodu na metrický systém.
Estamos em processo de conversão para o sistema métrico.
Metrický systém se tu nikdy neuchytil.
O sistema métrico nunca vingou.
Je to metrický nebo americký systém?
Isso é métrico ou é americano?
Chtěl v Americe prosadit metrický systém, ale pak to prostě vzdal.
Ele pôs a América no caminho do sistema métrico, mas depois desistiu.

Možná hledáte...