mexický čeština

Překlad mexický portugalsky

Jak se portugalsky řekne mexický?

mexický čeština » portugalština

mexicano

Mexický čeština » portugalština

mexicano

Příklady mexický portugalsky v příkladech

Jak přeložit mexický do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Ano, pane. S vaším dovolením. Rád bych ze sebe setřásl ten mexický prach a vrátil se k tanci.
Agora, com licença do Caronel. gostava de sacudir um pouco deste pó Mexicano e voltar para o baile.
Vypadá to, že sem za vámi jede mexický důstojník, plukovníku.
Parece um oficial mexicano que se aproxima para lhe falar.
Clanton krade mexický dobytek po tisících. a musí ho odehnat.
O Clanton tem roubado gado mexicano aos milhares. e tem de o deslocar.
Jo, to se obávám. Ta bomba je z mexický strany hranice.
A bomba veio do lado mexicano.
Tohle je mexický území.
Isto é território mexicano. O que podemos fazer?
Jen si něco zkusíš Strejdo Joe a uvidíš zač je toho loket. Je to velký zvíře v mexický vládě.
Se tentar algum truque mete-se em grandes sarilhos.
Jsi mexický Jalapeno.
És um Jalapeno mexicano.
Pan Peabody se v tý mexický putyce opil namol.
O Sr. Peabody está podre de bêbedo naquela taberna mexicana.
Zařídíš mi můj mexický rozvod? Tobě to nemůže odmítnout.
Por favor, quero o divórcio, a ti não diz que não.
Když si stařík koupí nemocný mexický krávy, znamená to, že už na to nemá.
Quando um velho compra umas vacas mexicanas doentes, é porque está senil.
Dáme si mexický tanec?
Uma dança mexicana, talvez?
Říkaj, že je to mexický teritorium a nikdo jim radši neodporuje.
Dizem que essa terra é mexicana e ninguém tem vontade de os contradizer.
Co vlastně Američani dělali v mexický revoluci?
Que faziam os americanos numa revolução mexicana?
Se Saulem byl mexický chlapec. Poslali ho nazpět se zprávou: Saul zůstane naživu, jestli táta přenechá právo na vodu Jasonovi.
O Saul estava com um rapaz mexicano que voltou com a mensagem de que o Saul voltará vivo se o Pai ceder a água ao Jason.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Mexický Všeobecný zákon o klimatických změnách z roku 2012 vyslal zemi na dráhu významného zvýšení podílu čisté energie.
A Lei Geral sobre Mudança Climática de 2012 no México colocou-o na rota para um importante aumento de energia limpa.

Možná hledáte...