póza | reza | dóza | raz

róza čeština

Příklady róza portugalsky v příkladech

Jak přeložit róza do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Ta je mazaná, ta Róza.
A Roz é uma espertalhona.
Ale je dobře, že Róza nespí doma.
Por outro lado, se a Rosa não dormir em casa, é melhor.
Odkdy pro vás Róza pracuje?
Há quanto tempo a Rosa trabalha aqui?
Byli s Rózou vždy spokojeni a Róza nám doporučila Mariu.
Tanto quanto sei, sempre estiveram satisfeitos com a Rosa. Na verdade, foi a Rosa que nos recomendou a Maria.
Róza pro to dítě dělá víc než matka.
A Rosa faz mais por aquela criança do que a mãe dela.
Ale to jí musela říct až Róza.
Mas é a Rosa quem lho diz.
Ona neví, že má Róza problémy se svou matkou.
A Sra. Buckman nem deve reparar. que a Rosa está num inferno por causa da mãe dela.
Róza se začala zajímat o okultizmus.
Está tudo bem, Rose está a balbuciar no escuro.
Róza je doma?
A Rose está em casa hoje?
Mohu dostat to co má Róza?
Posso ter o mesmo que a Rose?
Drahý Neili, Róza je do Simona zamilovaná.
Querido Neil, a Rose está apaixonada pelo Simon.
Róza se taky vrátila? Musela zůstat na zkoušce svatebních šatů.
A Rose veio a casa?
Potom zemřela. Následující rok jsme tancovali ještě blíže a ještě divočeji. Řekla mi to Róza.
Então ela morreu, e no ano a seguir dançamos ainda mais próximo, e foi selvagem.
Myslel jsem, že Róza má ráda Debussyho. No, minulý týden jsem ji vzal do Wigmore Hallu. Jenom seděla a dívala se neřekl bych zrovna, že by se nudila, ale měla takový prázdný pohled.
Pensei que a Rose gostava de Debussy mas eu levei-a para o Whitmore Hall na semana passada e ela olhou. não propriamente aborrecida, só vazia.