POS-терминал ruština

Význam POS-терминал význam

Co v ruštině znamená POS-терминал?

POS-терминал

неол., фин. устройство, предназначенное для дистанционного проведения расчётов за покупки в торговых предприятиях с использованием банковских платёжных карт Надо отметить, что технические устройства для так называемой «авторизации», то есть получения разрешения на проведение трансакции, постоянно модернизируются, и не так давно здесь появились действующие в автоматическом режиме POS-терминалы.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady POS-терминал příklady

Jak se v ruštině používá POS-терминал?

Citáty z filmových titulků

Терминал на исследовательском блоке был уничтожен, не так ли?
No, to nejde. Terminál ve výzkumném středisku je přece rozbitý, nebo ne?
Компьютерный терминал в бункере все еще активен?
Je počítačový terminál v bunkru stále aktivní?
Ну, не когда есть свободный терминал.
No, ne, když je tu zahálející terminál.
Есть терминал освободился.
Teď je zahálející terminál tady.
Личный терминал связи.
Mít vlastní terminál ke komunikaci.
Обычные для вас вещи, как вы это называете домашний терминал.
Triviální věci, jako to, že máš, jak tomu říkáš. terminál ve vlastním domě.
Остров Терминал, Калифорния.
Terminal Island, Kalifornie.
Терминал 5.
V terminálu 5.
Не покидайте терминал. Приготовьте свои багажные талоны, чтобы сравнить номер талона с прикрепленной биркой на багаже.
Připravte si prosím reklamační lístky na zavazadla ke kontrole u východu z terminálu.
Что ж, это точно не Терминал-3.
No, není to tak docela terminál 3.
Если бы у меня был прямой терминал.
Kdybych měl přímej terminál.
У меня есть прямой терминал рядом с лазерным излучателем.
Mám přímý terminál v cílové oblasti laseru.
Вот терминал.
Tady je terminál.
Я уверен, что доктор Солоу вернет Мадокса назад в его терминал как можно быстрее.
Jsem si jistý, že nám doktorka Solowová vrátí Maddoxe hned jak to půjde.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »