auto | alto | zato | NATO

a to čeština

Překlad a to rusky

Jak se rusky řekne a to?

a to čeština » ruština

то именно
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »

Příklady a to rusky v příkladech

Jak přeložit a to do ruštiny?

Jednoduché věty

Je to otázka života a smrti.
Это вопрос жизни и смерти.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Pro mnohé z příznivců Ronalda Reagana to byl právě prezident USA, kdo záměrnou eskalací závodů ve zbrojení dohnal sovětskou ekonomiku na okraj propasti, čímž plně doložil převahu liberálních společností a volných trhů.
Как считают многие последователи Рональда Рейгана, именно благодаря ему и его целенаправленной гонке вооружений советская экономика оказалась на грани срыва. Таким образом, Рейган продемонстрировал превосходство либерального общества и свободного рынка.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

a | to