aut | auto | ústa | raut

a tu čeština

Překlad a tu rusky

Jak se rusky řekne a tu?

a tu čeština » ruština

здесь
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady a tu rusky v příkladech

Jak přeložit a tu do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Je nebezpečné, abych ho použil na Ougiho a tu neznámou ženu. A navíc.
Слишком опасно использовать его на Оги и на ней.
Je nebezpečné, abych ho použil na Ougiho a tu neznámou ženu. A navíc.
Слишком опасно использовать его на Оги и на ней.

Možná hledáte...

a | tu
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »