Aa | ava | ara | apa

aaa čeština

Příklady aaa rusky v příkladech

Jak přeložit aaa do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Ne, vždycky volám AAA.
Нет, я всегда звоню в дорожную службу.
Aaa, vyliž si.
Лучше не говори так с моей подружкой.
Aaa, přestaň už kňourat!
Хватит жаловаться!
Aaa, koukám.
Ясно.
Aaa, ani nemluv.
Ох, блин.
Aaa, no jo, teď už to vidím. družný svět, divoké pařby, Axel Rose.
Теперь понятно. Общественный мир, сумасшедшие вечеринки, Аксель Роуз.
Aaa, rozumim. General ti veze krávu jako dárek.
Понял, это генерал тебе корову в подарок везет.
Cantone, dejte mi. aaa!
Кантон, помогите.
Aaa! Bože, Jeremy! Vyděsil jsi mě.
Боже, Джереми, ты меня напугал.
Aaa, tohle říká mnoho lidí!
Все так говорят!
Aaa, ty.!
Ну, ты.
Aaa, Yankee Doodled v plastikovém šálku!
Я просто тупо настрочил в пластиковый стаканчик!
Aaa, kokteily!
У коктейли!
Aaa, promiňte.
Ах, извините.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

EIB se obává, že takový plán by ji mohl připravit o rating AAA.
ЕИБ обеспокоен тем, что такая схема работы скажется на его сегодняшнем рейтинге ААА.
Tyto zdroje může získat vydáním dlouhodobých dluhopisů s využitím svého úvěrového ratingu AAA, který zůstává do značné míry nevyužitý, což bude mít dodatečný přínos v tom, že se evropské ekonomice poskytne odůvodněný fiskální stimul.
ЕС может увеличить эти фонды, путем выпуска долгосрочных облигаций, прибегнув к своей в большей степени неиспользованной ААА кредитоспособности, которая будет иметь дополнительную пользу, предоставляя обоснованный фискальный стимул Европейской экономике.
V otázce dluhopisů si musí Africká unie (AU) zajistit rating AAA, aby pronikla na mezinárodní kapitálové trhy za nejpříznivějších podmínek, což zahrnuje i vydávání dluhopisů na afrických burzách.
Африканский Союз также должен обеспечить облигациям рейтинг на уровне ААА для того, чтобы прорваться на международные рынки капитала на самых благоприятных условиях, что также включает выпуск облигаций на африканских биржах.