Aa | ava | ara | apa

aaa čeština

Příklady aaa francouzsky v příkladech

Jak přeložit aaa do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Aaa,.jednu lžičku. Samozřejmě!
Une cuillérée, bien sûr!
Aaa už jsou tady.
Ah, la voici justement.
Aaa. Koukněme.
Hum, voyons.
Aaa- - Už jdu! - Můj klobouk!
J'arrive.
Aaa, a jak to?
Pourquoi?
Aaa. je v pravo v zadu.
Heu. il est derrière.
Aaa....jedem!
Et maintenant. la saynète.
Aaa! Promiň.
Pardon.
Číslo 10. Aaa, já rád horkou. Chci ze sebe dostat tu rudou špínu.
J'aime si c'est chaud, ça décolle cette poussière rouge.
Co taková skvěle velká AAA obří orlí vejce?
Est-ce que ça te dit, de bons gros œufs d'aigle, taille maxi?
Aaa. Už musím jít.
Je. je dois partir.
Aaa pan Pruďas.
Monsieur Belles Manières.
Aaa, děkuji Rajive, děkuji.
Merci, mets les boissons sur la table.
Aaa, no jo, teď už to vidím. družný svět, divoké pařby, Axel Rose.
Oh, je sais maintenant. découverte du monde, folles virées. Axel Rose.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dokonce i USA ztratily hodnocení AAA.
Les États-Unis eux-mêmes ont perdu leur statut AAA.
Tyto zdroje může získat vydáním dlouhodobých dluhopisů s využitím svého úvěrového ratingu AAA, který zůstává do značné míry nevyužitý, což bude mít dodatečný přínos v tom, že se evropské ekonomice poskytne odůvodněný fiskální stimul.
L'UE pourrait lever ces fonds en émettant des obligations à long terme via sa capacité d'emprunt AAA largement inexploitée, ce qui aura pour bénéfice ajouté de susciter une stimulation budgétaire fort nécessaire à l'économie européenne.
V otázce dluhopisů si musí Africká unie (AU) zajistit rating AAA, aby pronikla na mezinárodní kapitálové trhy za nejpříznivějších podmínek, což zahrnuje i vydávání dluhopisů na afrických burzách.
L'UA doit garantir une cotation des obligations AAA afin d'exploiter les marchés de capitaux internationaux selon les périodes les plus favorables, ce qui comprend l'émission d'obligations sur les bourses africaines.