absorpční čeština

Překlad absorpční rusky

Jak se rusky řekne absorpční?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady absorpční rusky v příkladech

Jak přeložit absorpční do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

No tak. Mám na sobě absorpční ramenní pásek.
У меня на плечах впитывающие накладки.
A mám i absorpční piliny. Dobrý na zvratky.
Опилки и быстрая обвязка, это хорошо для рвоты.
No, můžeme jí dát studenou, jejíž absorpční enzym nebyl aktivován, jestliže vám nevadí, že riskujeme selhání jejích jater a ledvin a případnou smrt.
Что ж, мы можем дать ей холодный белок который поглощает ферменты, которые не были активированы, пока ты не против, что она рискует печенью и отказом почек и, в конечном итоге, смертью.
Polyester je fakt absorpční.
Полиэстр - вот настоящий абсорбент.
Absorpční kulka, třetí generace.
Поглощающий патрон, третье поколение.
Dave bude sledovat Kima pak mu podá ruku, bezprostředně zlikviduje pásku ve své kapse, která bude vyplněna absorpční látkou, která denaturuje jed.
Дэйв поклонится Киму. затем пожмёт ему руку, немедленно убрав полоску в карман пиджака, в котором будет противоядие.
Cullenův vir jsem zkoumal, jestli tím myslíte tohle a aktivoval jsem uhlíkové částice, provedl absorpční testy.
Ну, я работал с Калленом, если вы об этом, и есть образцы с активированным углеродом, тесты на абсорбцию.
Vyrábí radarovou absorpční barvu a my potřebujeme vzorek, ale musel by ses dostat přímo do výroby.
Они делают радар-поглощающую краску, и нам нужен образец, но вам придётся попасть в цех.
Ten radarový absorpční materiál jsou mikroskopické částečky karbonylu železa v barvě.
Радаропоглощающий материал - микроскопические железные шарики, из которых сделана краска.
Vyrábí radarovou absorpční barvu a my potřebujeme vzorek.
Они изготавливают радаро-полгощающую краску. Нам нужен образец.
A myslím, že tyto absorpční svetro-vesty mají zakrýt skutečnost, že se spotíš pokaždé, když pronášíš nějakou nesnesitělně arogantní povzbuzující řeč.
И мне кажется, эти впитывающие жилеты нужны для того, чтобы скрывать твою лактацию, когда ты произносишь свои ужасные напутственные речи.
Vysílače pracují na více než 200 wattech, čímž produkují přízemní absorpční hodnoty daleko přesahující SAR limit 1,6 wattů na kilogram.
Вышки сотовой связи работают на мощности более 200 Ватт, что значительно превышает предельно допустимый уровень электромагнитного излучения, который составляет 1,6 Ватт на килограмм.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Dárci i příjemci se musí ujistit o souladu mezi financováním a absorpční schopností.
Доноры, а также получатели помощи должны обеспечить соответствие между финансированием и поглотительной способностью.
Z nich mají největší prospěch ty země, ve kterých na FDI profitují také domácí firmy a instituce - tedy ty, jež mají potřebnou absorpční schopnost.
Наибольшую пользу прямые иностранные инвестиции приносят странам, в которых отечественные компании и организации также извлекают выгоду из таких инвестиций, и которые, таким образом, обладают необходимой абсорбционной способностью.
Jakmile dojde k překročení jejich absorpční schopnosti, přírodní systémy jsou náchylné ke zhroucení do neproduktivního stavu.
Когда их способность поглощения достигает своего предела, естественные системы разрушаются до непродуктивного состояния.
Evropa je zvláštní kombinací geografie a dějin, ale hranice EU - a tedy vyhlídky na další rozšíření - určuje její absorpční kapacita a adaptační schopnosti kandidátských zemí.
Европа представляет собой специфическую комбинацию географического положения и истории, но границы ЕС - и, таким образом, перспективы будущего расширения - определяются его поглощающей способностью и способностью к адаптации стран-кандидатов.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...