čeština | angličtina | němčina | ruština
reál | arena | Ariel | barel

areál čeština

Překlady Česko–ruský překladový slovník

Jak se rusky řekne areál?

areál čeština » ruština

территория ка́мпус ареал

Věty Česko–ruská databáze vět

Jak přeložit areál do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Areál je zabezpečen.
Помещение охраны.
Bezpečnostní areál v srdci Citadeli.
Помещение охраны в сердце Цитадели.
Budete muset okamžitě opustit areál.
Немедленно покиньте территорию консульства.
Chcete si prohlédnout areál?
Не хотите ли ознакомиться с нашей школой?
Areál je proto nevyužitý, nedokončený, přestože by stačil měsíc a mohl by přivítat první návštěvníky.
И теперь этот объект не достроен, хотя, могу сказать точно, что за месяц можно. завершить работы и открыть его для посетителей.
Neuvěřitelné, jeden den je areál školy úplně volný a prázdný.
Я имею в виду, это невероятно.
Zapamatujte si areál F, sekce Mech, třetí patro.
Запомните, зона Ф, секция мховая, третий этаж.
Sejdeme se za hodinu ve 4.patře, areál D, sekce levandulová.
Встречаемся через час на пятом этаже, зона Д, сектор лиловый.
nádherný areál.
В ней отличный кампус.
Tenhle areál patří jedné sektě.
Это строение принадлежит некой секте.
Můj pane, nečisté síly, které si rporokoval,...obkličují náš areál.
Повелитель, нечистые силы, о которых вы говорили... окружают здание.
Takže tohle je hlavní areál školy. Tudy budete chodit často.
Вот это - главная часть университета.
Jak daleko je ten areál?
Далеко ещё до кампуса?
Opustil areál. s sebou data z monitoringu. Neobtěžuj se.
Он покинул кампус, взя кое-какую информацию.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Byly zahájeny práce na výstavbě pozemního raketového a radarového areálu v Rumunsku.
Уже началась работа по сооружению наземной базы для перехватчиков и радара в Румынии.
Druhou možnou politikou pro USA, Izrael či obě země by bylo zaútočit na známé íránské jaderné areály.
Второй вариант для США или Израиля, или обеих стран нанести удар по известным ядерным объектам Ирана.
Policie porušila staletou tradici posvátnosti akademické půdy, vpochodovala do univerzitního areálu, zbila studenty a zatkla velký počet demonstrantů.
Нарушая вековую традицию университетской автономии, полиция строем приходила в университетский городок, избивала студентов и арестовывала большое количество демонстрантов.

Možná hledáte...