čeština | angličtina | němčina | ruština
Areal | reál | regál | Arena

areál čeština

Překlady Česko–německý překladový slovník

Jak se německy řekne areál?

Věty Česko–německá databáze vět

Jak přeložit areál do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Seržante, vy si vezmete dveře. Vy a vy prohledáte areál.
Sergeant, Sie übernehmen die Tür.
Nemohl opustit areál.
Wir finden ihn.
Ty zajistíš obranu zvenčí. Ty se postaráš o areál zevnitř.
Dov organisiert den äußeren Bereich, Jordana den inneren.
Basil Hale, zavražděn v zámeckém areálu?
Basil Hale. im Park erschlagen aufgefunden.
Opusť areál.
Verlass das Gelände.
Vyhlašuji poplach. Vetřelec v areálu.
Eindringlingsalarm.
Dole v areálu ničí hroby.
Ein Monster, Sir. Was?
Fotilo se to v univerzitním areálu.
Aufgenommen am Trinity Quad.
Přesuneme se do uzavřené oblasti, do areálu plynárny v Torsgatanu.
Wir rücken in das abgesperrte Gebiet vor, das Gelände des Gaswerks in Torsgatan.
Teď vstupujeme do vysoce složitého pokusného areálu s toxickými látkami, s jejichž pomocí snad jednoho dne nasytíme hladovějící.
Wir begeben uns nun in einen hochkomplexen experimentellen Bereich. Mit Hilfe giftiger Chemikalien wird hoffentlich einmal der Hunger in der Welt gestillt.
Blížíme se k hlavnímu areálu.
Wir nähern uns dem Hauptkomplex.
Co se to děje v hospodářském areálu?
Was ist mit dem Bereich des Zahlmeisters?
Je přizvána bezpečnostní služba. A on je vyveden z areálu.
Man ruft den Sicherheitsdienst, der ihn vom Spielfeld abführt.
Napadlo , že by bylo hezké. zakončit naše první společné odpoledne. příjemnou procházkou po areálu.
Ich habe mir gedacht, es wäre nett, den 1. gemeinsamen Nachmittag. mit einem kleinen Bummel abzuschließen.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Byly zahájeny práce na výstavbě pozemního raketového a radarového areálu v Rumunsku.
Arbeiten an einem landgestützten Abfang- und Radarstützpunkt in Rumänien haben bereits begonnen.
Druhou možnou politikou pro USA, Izrael či obě země by bylo zaútočit na známé íránské jaderné areály.
Eine zweite mögliche Maßnahme für die USA, Israel oder beide wäre, die bekannten Atomanlagen des Iran anzugreifen.
Policie porušila staletou tradici posvátnosti akademické půdy, vpochodovala do univerzitního areálu, zbila studenty a zatkla velký počet demonstrantů.
Unter Verletzung einer Jahrhunderte langen Tradition universitärer Autonomie marschierte die Polizei auf dem Campus auf, verprügelte Studenten und verhaftete eine große Zahl von Demonstranten.
Mnoho projektů od letišť po univerzitní areály těží z výnosů několik desetiletí, což znamená, že slabá krátkodobá poptávka bude mít jen omezený dopad na jejich celkovou životaschopnost.
Viele Projekte, von Flughäfen bis hin zu Universitäten, profitieren von Erträgen über Jahrzehnte, und sind daher von kurzfristig schwacher Nachfrage nur wenig betroffen.

Možná hledáte...

Arena-Theater | Arezzo | Arete | arest | Ares | Areal | areola | Arenal | Area | Arena | Aren | Areios