abey | abbé | buey | abbo

abbey čeština

Příklady abbey spanělsky v příkladech

Jak přeložit abbey do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

The Abbey, samozřejmě.
La abadía, por supuesto.
Zavolám biskupovi, jestli bychom nemohli dostat Westminster Abbey.
Llamaré al obispo para ver si está disponible la abadía.
Ve Woburn Abbey. Po tomto už nebudeš podezřelý.
Ahora tendremos una prueba decisiva.
Moc vám děkuji, pane Abbey.
Muchas gracias, Sr. Abbey.
Poslouchej mě, Abbey. Prosím!
Abbey, me puedes escuchar, por favor.
Abbey! Abbey!
Abby, Abby, Abby.
Abbey! Abbey!
Abby, Abby, Abby.
Já jsem sestra Abbey.
Soy la hermana Abbey.
Church Street, Abbey Road, 10:00.
En la calle Church, Abbey Road, a las 10:00.
Jsem matka Natalie, Abbey Loganová.
Soy la madre de Natalie, Abbey Logan.
Slyšel jsem, že někde v Glen Abbey je zakopaný hrnec zlata.
Hay un cofre de oro en alguna parte de Glen Abbey.
No teda, je to na rohu Penny Lane a Abbey Road.
Bien, es en la esquina de Penny Lane y Abbey Road.
Měl jsi vystoupit spolu s pastorem v opatství Bathgate Abbey.
Podrías haberte bajado con el pastor en la abadía Bathgate.
Jsem pastor z opatství South Down Abbey.
Soy pastor de la abadía South Down.

Možná hledáte...