abbott čeština

Příklady abbott spanělsky v příkladech

Jak přeložit abbott do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Abbott vás chce. Pojďte dál.
Abbot dice que vengan.
Abbott na dvojce.
Abbott en la 2.
The Abbott Dancers.
Los Abbott Dancers.
Stebbins je mrtvý,Fitch je mrtvý, Abbott je taky mrtvý.
Stebbins ha muerto, Fitch muerto, Abbott muerto.
Lewis Abbott.
Lewis Abbott.
Tohle je major Saville. - Carl Abbott.
Fue designado para su grupo.
Poručík Abbott nemá ve zvyku nechávat se někým zastoupit.
No suele mandar sustitutos.
Dobře, to mi stačí. Vy a poručík Abbott můžete jít.
Ud. Y el teniente Abbott pueden irse.
Pan Abbott.
Sr. Abbott.
Abbott, Addison, Augusto.
Abbott, Addison, Augusto..
Abbott, Addison, Augusto Aldus.
Abbott, Addison, Augusto Aldus.
Já jsem Tony Abbott.
Soy Tony Abbott.
Jsem Tony Abbott, osobní soukromý výkonný tajemník pana Farnswortha.
Soy Tony Abbott, secretario ejecutivo privado y personal.
Farnsworth řekl, že se ho jeho žena a Tony Abbott pokoušejí zabít.
Farnsworth dijo que su mujer y Tony Abbott intentaban matarle.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Murdochovy poznámky jsou v souladu s názory, které vyjadřuje jeho přítel, australský premiér Tony Abbott, a jeho současná administrativa.
Los comentarios de Murdoch van en el mismo sentido que los de su amigo, el primer ministro australiano, Tony Abbott, y de la administración que este último encabeza actualmente.
Například v lednu informoval Abbott zděšené účastníky davoské konference, že globální finanční krizi nezpůsobily neregulované globální trhy, ale spíše příliš rozbujelé vlády.
En enero, por ejemplo, Abbott sorprendió a todos en la conferencia de Davos al informar que la crisis financiera global no se explica por mercados mundiales desregulados, sino por demasiada gobernanza.

Možná hledáte...