abbott čeština

Příklady abbott rusky v příkladech

Jak přeložit abbott do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

The Abbott Dancers.
Танцоров Эббота.
Abbott, Addison, Augusto.
Эбботт, Эддисон, Августо, Альбертс.
Jsi tak zábavný jako Abbott a Abbott.
Ты Эббот и Эббот. - Ага. - Ты меня понимаешь?
Jsi tak zábavný jako Abbott a Abbott.
Ты Эббот и Эббот. - Ага. - Ты меня понимаешь?
Řekněme, že se jmenuji Abbott.
Кто вы? Скажем, меня зовут мистер Абот.
Jsem Bernard Abbott z Národní bezpečnostní agentury.
Я, Бернард Абот. Агентство Национальной Безопасности.
Kdo sakra řídí pozemskou armádu, Abbott a Costello?
Кто вообще сидит в штабе, Эббот и Костелло?
Abbott a Costello, mám je rád.
Эббот и Костелло - а мне они нравятся.
A jeho protivník z Huntington Beach v Kalifornii, 150ti kilový pouliční rváč.Tank Abbott!
И его противник из Хантингтон Бич, штат Калифорния уличный боец весом 140 килограмм Тэнк Эббот.
Být tak Abbott a Costello, byla bych v tranzu.
Будь на моем месте Эббот и Костелло, кто-нибудь бы обязательно пострадал.
Yale Abbott, zástupce šerifa.
Йел Аббот, Шериф округа Кассиа.
Abbott a Costello.
Эббот и Кастелло.
Takže Torry Abbott, Sacramento, Kalifornie.
Трой Эббот, Сакраменто, Калифорния.
Slyšel jsem, že Troy Abbott dostal svou podmínku.
Мне сообщили, что Троя Эббота условно досрочно освободили.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyOdkud jste? | Откуда вы?Pár vět, které se vám budou hodit, až se budete s někým rusky bavit o tom, odkud pocházíte a kde bydlíte.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Murdochovy poznámky jsou v souladu s názory, které vyjadřuje jeho přítel, australský premiér Tony Abbott, a jeho současná administrativa.
Комментарии Мердока совпадают с мнениями, которые выражает его друг, премьер-министр Австралии Тони Эбботт, а также его нынешняя администрация.
Například v lednu informoval Abbott zděšené účastníky davoské konference, že globální finanční krizi nezpůsobily neregulované globální trhy, ale spíše příliš rozbujelé vlády.
Например, в январе Эбботт сообщил пораженной конференции в Давосе, что мировой финансовый кризис был вызван не нерегулируемыми глобальными рынками, а, скорее, чрезмерным управлением.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »