abbot | brott | blott | abort

Abbott čeština

Překlad abbott švédsky

Jak se švédsky řekne abbott?

Abbott čeština » švédština

Abbott-Detroit

Příklady abbott švédsky v příkladech

Jak přeložit abbott do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Abbott vás chce. Pojďte dál.
Herbert vill tala med er.
Abbott na dvojce.
Abbott i nummer två.
Lewis Abbott.
Lewis Abbott.
Abbott, Addison, Augusto.
Abbott, Addison, Augusto, AIberts.
Abbott, Addison, Augusto Aldus.
Abbott, Addison, Augusto, AIberts- -AIdus, Alexander.
Já jsem Tony Abbott.
Jag heter Tony Abbott.
Jsem Tony Abbott, osobní soukromý výkonný tajemník pana Farnswortha.
Jag är Tony Abbott, mr Farnsworths privatsekreterare.
Farnsworth řekl, že se ho jeho žena a Tony Abbott pokoušejí zabít.
Farnsworth sa att hans fru och Tony Abbott försökte döda honom.
Jmenuji se Abbott.
Javisst.
Abbott. - Co je s ním?
Psykiater!
Abbott Costellovi.
Abbott till Costello.
Dobře, Chrisi, teda myslím Abbott.
Okej, Chris. Abbott.
Byl jsi tak vyděšený, vypadals jako Abbott Costello, když uviděl mumii.
Du var så rädd att du såg ut som Abbott CosteIIo när han såg mumien.
Byl jsi tak vyděšený, vypadals jako Abbott Costello, když uviděl mumii.
Du var så rädd att du såg ut som Helan när han såg en mumie.

Možná hledáte...