botta | botto | botte | abito

Abbott čeština

Překlad abbott italsky

Jak se italsky řekne abbott?

Abbott čeština » italština

Abbott-Detroit

Příklady abbott italsky v příkladech

Jak přeložit abbott do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Abbott vás chce. Pojďte dál.
Venite, sbrigatevi.
Abbott na dvojce.
Abbott, numero due.
The Abbott Dancers.
Le Abbott Dancers.
Pan Abbott.
Signor Abbott!
Zapisující úředník? - Pan Abbott.
Prego, segretario.
Pan Abbott. - Pro.
Signor Abbott!
Abbott, Addison, Augusto.
Abbott, Addison, Augusto.
Abbott, Addison, Augusto Aldus.
Abbott, Addison, Augusto. Aldus. Alexander.
Jmenuji se Abbott.
Il nome e' Abbott.
Abbott.
Abbott.
Byl jsi tak vyděšený, vypadals jako Abbott Costello, když uviděl mumii.
Avevi così tanta paura che sembravi Abbot Costello quando vede la mummia.
Abbott dělá legraci s Costellem.
E' uno sketch di Gianni e Pinotto.
Jsi jak Abbott s Abbottem.
E' come se parlassero Pinotto e Pinotto.
Řekněme, že se jmenuji Abbott.
Diciamo che sono il sig. Abbott.

Možná hledáte...