abb | abbo | ABBA | abbey

abbé čeština

Překlad abbé rusky

Jak se rusky řekne abbé?

abbé čeština » ruština

аббат
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abbé rusky v příkladech

Jak přeložit abbé do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Jak to snášíte, abbé?
Вам не очень тяжело, господин аббат?
Modlete se za mě, pane abbé.
Молитесь за меня, господин Аббат.
Abbé Doucedame ví.
Отец Дуседам в курсе.
Abbé, proč tu jsme?
Отец, зачем мы здесь?
Ne, abbé.
Нет, отец.
Výmluvy, abbé.
Вы ищете оправдания, отец.
Kde to jsme, abbé?
Где мы, отец?
A co ještě, abbé?
Что еще, отец?
Jaké tajemství, abbé?
Какая тайна, отец?
Dobrou noc, abbé.
Доброй ночи, отец.
Ano, abbé.
Да, отец.
Má duše nebo váš žaludek, abbé?
Моя душа или ваш желудок, отец.
Podívejte, abbé!
Смотрите, отец.
Ne, abbé, ne!
Нет, отец, нет.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »