ABB | Abby | abbo | abba

abbé angličtina

Význam abbé význam

Co v angličtině znamená abbé?
Definice v jednoduché angličtině

abbé

An abbé is a French priest or abbot.

abbé

(obsolete) A French abbot, the (male) head of an abbey. [mid 16th century] French clergy
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

abbé čeština

Překlad abbé anglicky

Jak se anglicky řekne abbé?

abbé čeština » angličtina

abbe priest abbot

Příklady abbé anglicky v příkladech

Jak přeložit abbé do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Abbé Dufréty byl se mnou v semináři a stal se farářem.
Abbot Dufrety had studied with me at the seminary before being assigned to a small parish.
Jak to snášíte, abbé?
Not too tough, Father?
Modlete se za mě, pane abbé.
Pray for me, Father.
Abbé Doucedame ví.
Father Doucedame knows about it.
Abbé, proč tu jsme?
Father, why are we here?
Ne, abbé.
No, Father.
Výmluvy, abbé.
You're Looking for excuses, Father.
Kde to jsme, abbé?
Where are we, Father?
A co ještě, abbé?
What else, Father?
Jaké tajemství, abbé?
What secret, Father?
Dobrou noc, abbé.
Goodnight, Father.
Ano, abbé.
Yes, Father.
Má duše nebo váš žaludek, abbé?
It's either my soul or your stomach, Father.
Podívejte, abbé!
Look, Father.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySpánek | SleepJak mluvit anglicky o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

Abbie | ABB | abba | abbot | abbo | Abbi | abbey | abbed | Abbas | abbe | Abbay | Abbondio Sangiorgio