abb | abbo | abba | abbey

abbé čeština

Význam abbé význam

Co znamená abbé?

abbé

duchovní v katolické církvi, který nepůsobí v žádném církevním úřadu

Synonyma abbé synonyma

Která slova mají podobný význam jako abbé?

abbé čeština » čeština

převor opat

Příklady abbé příklady

Jak se používá abbé?

Citáty z filmových titulků

Jak to snášíte, abbé?
Modlete se za mě, pane abbé.
Mši za spásu jeho duše bude sloužit bratr zesnulého, abbé Claude Massoulier.
Azyl! Azyl! Abbé, žádám právo azylu.
To stačí, abbé.
Abbé! Klid, Aldo!
Ten dement je duchovní vůdce Lucemburska. Víte z čeho mi je na zvracení, abbé?
Víte abbé, myslel jsem, že právě Vy jste pochopil Jidášovu ryzost ducha.
Ano, pojďte dál, abbé.
Abbé, prosím vás, špatně jste mi porozuměl.
Pane abbé, já jsem vrchní intendant.
Řekni jim, cos viděla, Abbé!
Abbé Dufréty byl se mnou v semináři a stal se farářem.
Abbé Doucedame ví.
Abbé, proč tu jsme?
Ne, abbé.
Výmluvy, abbé.
Kde to jsme, abbé?
A co ještě, abbé?
Jaké tajemství, abbé?
Dobrou noc, abbé.
Ano, abbé.
Má duše nebo váš žaludek, abbé?
Podívejte, abbé!
Ne, abbé, ne!

Možná hledáte...