abb | Abbo | Abba | Ebbe

Abbé němčina

Význam Abbé význam

Co v němčině znamená Abbé?

Abbé

Religion, speziell katholische Kirche: Titel des niederen Weltgeistlichen in Frankreich Abbé Frederik beschäftigt sich gerne mit der Bibel.

Abbé

französischer Familienname
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

abbé čeština

Překlad Abbé německy

Jak se německy řekne Abbé?

abbé čeština » němčina

Abt Abbé Abbe Abbate

Příklady Abbé německy v příkladech

Jak přeložit Abbé do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Jak to snášíte, abbé?
Nicht zu hart, Vater?
Modlete se za mě, pane abbé.
Beten Sie für mich, Vater.
Mši za spásu jeho duše bude sloužit bratr zesnulého, abbé Claude Massoulier.
Die Messe wird vom Bruder des Verstorbenen gehalten. Pater Claude Massoulier kam eigens dafür hierher.
Azyl! Azyl! Abbé, žádám právo azylu.
Lebt wohl, oh, fliegender Drachen, die Welt hat nichts zu lachen!
To stačí, abbé.
Jetzt ist aber Schluss, Monsieur!
Abbé! Klid, Aldo!
Beruhige dich, Aldo!
Ten dement je duchovní vůdce Lucemburska. Víte z čeho mi je na zvracení, abbé?
Der Saukerl ist der geistliche Führer Luxemburgs.
Víte abbé, myslel jsem, že právě Vy jste pochopil Jidášovu ryzost ducha.
Ich dachte eigentlich, dass gerade Sie den wahren Geist des Judas begreifen.
Ano, pojďte dál, abbé.
Ist Pfarrer Kremer da? Ja.
Abbé, prosím vás, špatně jste mi porozuměl.
Verstehen Sie mich bitte.
Pane abbé, já jsem vrchní intendant.
Vater, ich bin der Probst.
Řekni jim, cos viděla, Abbé!
Sag ihnen, wie es war, Abbie.
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...