k | a | vk | UK

ak čeština

Příklady ak spanělsky v příkladech

Jak přeložit ak do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ale ak jsem si řekl, že bych se možná měl ještě trochu podívat po Mitchovi.
Lo metí en un taxi y volví a buscar a Mitch.
Jelikož jste způsobilí pro moře, poplavíte se konvojem AK 14, který odplouvá z liverpoolského přístavu ve 12 hodin 6. února 1940.
Estando preparados para zarpar, se unirá al convoy AK 1-4. dejando el buque-faro de Liverpool a las 00:00 horas. del 6 de febrero de 1940.
Naše historie mohla nabrat celkem jiný směr, kdyby pluk. William Hicks nezapomněl, ak o něm vůbec vědel, na jeden velký súdánský fakt: jeho nezměrnost.
Nuestra historia podría haber tomado un giro diferente si el coronel William Hicks no hubiera olvidado, si alguna vez lo supo, la gran realidad del Sudán:su inmensidad.
Ak by poslouchali, nevěřili by.
Si lo hicieran, no me creerían.
Au,au,au, teďužje volná ak láscesvolná, sníje to zkrátkahotový.
Oh oh oh me trataste mal pero te amo tanto realmente tienes que aferrarte a mi.
To je ponaučení z příběhu o Jakubovi. ak si ji správně vyložíš.
Ésa es la lección de la historia de Jacob. si se interpreta correctamente.
Fuj ak!
Phuyuck.
Tohle je samopal AK-47.
Este es un rifle de asalto AK-47.
Pane, to je samopal AK-47.
Señor, es un arma de asalto AK-47.
Slyšel jsem z vašeho cvičiště výstřely z AK-47.
Oí disparar un AK-47 en vuestra área de operaciones.
Iba ak.
Yo tampoco.
Komunista má AK-47. Tihle hoši maj zbraně ze středověku.
Un devoto comunista lleva una AK47 y estos llevan las armas mas antiguas que conoce el hombre.
Ak se o to pokusíš a pak ustoupíš takovým spůsobem.
E irte envolviendo en dicho asunto.
Ten, kdo to napsal, nekoukal do hlavně kubánský pistole AK-47.
El que escribió eso nunca se ha encontrado frente a un fusil AK-47.