k | a | vk | UK

ak francouzština

Aljaška

Význam ak význam

Co v francouzštině znamená ak?

ak

(Québec) (Rare) Interjection exprimant le dégoût devant une chose ou une idée.

Překlad ak překlad

Jak z francouzštiny přeložit ak?

AK francouzština » čeština

Aljaška

Příklady ak příklady

Jak se v francouzštině používá ak?

Citáty z filmových titulků

Un AK-47 communiste.
Komunistickou AK-47.
C'est le AK-47, fusil d'assaut.
Tohle je samopal AK-47.
Mon Lieutenant, c'est un AK-47, fusil d'assaut.
Pane, to je samopal AK-47.
J'ai entendu un tir de AK-47, venant de votre chef.
Slyšel jsem z vašeho cvičiště výstřely z AK-47.
Au cimetière de 0ak Park.
Na hřbitově v Oak Park.
L'auteur du mémo ne s'est jamais trouvé devant un fusil AK-47 cubain.
Ten, kdo to napsal, nekoukal do hlavně kubánský pistole AK-47.
Et ces AK-47!
Sakra, to je AK 74!
Tu as entendu? Un AK.
Slyšels to?
C'est l'AK-47.
To je AK-47.
Programme HMU AK1.
PZH, program AK1.
C'est pas le AK ou la M-60.
Není to ani A-K, ani M-60.
C'est pas le AK ou la M-60.
Není to ani A-K, ani M-60. Já jsem to taky slyšel.
AK-47.
AK-47, to je vůbec nejlepší.
Qu'est-ce qu'il y a entre moi et mon AK? Rien.
Vychutnej si svůj AK.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

On sait néanmoins qu'au moins 30 hommes armés de fusils d'assaut AK47 et de grenades ont pris en otage le centre financier et le centre d'affaires de l'Inde, ciblant tout à la fois Indiens et étrangers, notamment les Américains et les Britanniques.
Víme však, že nejméně 30 mužů vyzbrojených útočnými puškami AK-47 a granáty drželo v šachu obchodní a finanční centrum Indie a vybíralo si za cíl Indy i cizince, zejména pak Američany a Brity.
Le mois dernier, la police anti-émeute de Mugabe, armée d'AK 47, ont pris d'assaut les locaux du journal, stoppant sa production et pillant la majeure partie de son équipement, mais pas les nouvelles rotatives, trop imposantes pour être transportées.
Minulý měsíc provedla v budově listu razii Mugabeho zásahová policie, vyzbrojená puškami AK-47, zastavila jeho činnost a vyrabovala většinu zařízení - ovšem kromě nového tiskařského stroje, který kvůli jeho hmotnosti nedokázala odnést.
En fait, l'actuel parti AK au gouvernement est le mieux placé pour gagner la guerre contre Al Qaeda en Turquie.
Současná vláda tvořená stranou AKP je v ideální situaci, aby válku proti Al-Káidě v Turecku vyhrála.

ak čeština

Příklady ak francouzsky v příkladech

Jak přeložit ak do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Zamířil jsem s ním do hotelu. Ale ak jsem si řekl, že bych se možná měl ještě trochu podívat po Mitchovi.
En allant au Stewart, je l'ai mis dans un taxi et je suis revenu chercher Mitch.
Nemám ponětí ak mě budou chtít vyslýchat, jaký fígle si na mě vymyslí.
S'il savait comme je vais être loquace. Je vais loquacer comme personne.
Fuj ak!
Phuyuck!
Komunistickou AK-47.
Un AK-47 communiste.
Tohle je samopal AK-47.
C'est le AK-47, fusil d'assaut.
Pane, to je samopal AK-47.
Mon Lieutenant, c'est un AK-47, fusil d'assaut.
Slyšel jsem z vašeho cvičiště výstřely z AK-47.
J'ai entendu un tir de AK-47, venant de votre chef.
Ten, kdo to napsal, nekoukal do hlavně kubánský pistole AK-47.
L'auteur du mémo ne s'est jamais trouvé devant un fusil AK-47 cubain.
Sakra, to je AK 74!
Et ces AK-47!
Ak nám nedáte to, co potřebujeme, požádame o povolení. poslat zástupce, který promluví přímo s Šedým koncilem.
Si vous ne pouvez répondre, nous demanderons l'autorisation. d'envoyer un représentant parler au Conseil Gris.
Budeme radi, ak nájdete pokojné riešenie problému Draziov.
Maintenant, réglez pacifiquement le conflit des Drazis.
To je AK-47.
C'est l'AK-47.
Ak chce někdo něco říct ať mi to řekne.
Si vous avez quelque chose à dire, dites-le-moi.
Není ak. akceschopný.
Il n'est pas en état de marche.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Víme však, že nejméně 30 mužů vyzbrojených útočnými puškami AK-47 a granáty drželo v šachu obchodní a finanční centrum Indie a vybíralo si za cíl Indy i cizince, zejména pak Američany a Brity.
On sait néanmoins qu'au moins 30 hommes armés de fusils d'assaut AK47 et de grenades ont pris en otage le centre financier et le centre d'affaires de l'Inde, ciblant tout à la fois Indiens et étrangers, notamment les Américains et les Britanniques.
Minulý měsíc provedla v budově listu razii Mugabeho zásahová policie, vyzbrojená puškami AK-47, zastavila jeho činnost a vyrabovala většinu zařízení - ovšem kromě nového tiskařského stroje, který kvůli jeho hmotnosti nedokázala odnést.
Le mois dernier, la police anti-émeute de Mugabe, armée d'AK 47, ont pris d'assaut les locaux du journal, stoppant sa production et pillant la majeure partie de son équipement, mais pas les nouvelles rotatives, trop imposantes pour être transportées.