assange čeština

Příklady assange spanělsky v příkladech

Jak přeložit assange do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Julian Assange byl vystaven mimořádným pomluvám a obviněním. pocházejícím ze Spojených států a Švédska.
Julian Assange ha sido sometido a extraordinarias acusaciones y difamaciones originadas en los Estados Unidos y en Suecia.
Zajímavá věc o Julianu Assange je, že se ve skutečnosti také čerpal z hackerské kultury.
La cosa intersting sobre Julian Assange, es que en realidad también surgió de una cultura hacker.
Julian Assange, měl před několika měsíci poznamenat, že že mají informace o hlavní bance, ukazovalo to na Bank of America, nějak věděli, že to byli oni.
Como Julian Assange, tenía unos pocos meses antes indicado, que se tenía información sobre un gran banco, mostrando errores cometidos y Bank of America, de alguna manera sabía que eran ellos.
Julian Assange.
Julian Assange.
Myslím si, že Assange by měl být v podstatě zavražděn.
Habría que matar a Assange, en realidad.
To je to, co Julian Assange rád dělal - objevoval.
Y eso es lo que le gustaba hacer a Julian Assange, explorar.
V tomto prostředí rozmáhajících se tajemství přišel Assange hledat tajemství, které by mohl zveřejnit.
En este entorno de secretos en expansión Assange fue a la pesca de secretos para publicar.
V březnu 2010 se Assange a skupina islandských aktivistů ukryli v pronajatém domě v Reykjavíku, aby video upravili a připravili na zveřejnění.
En marzo de 2010 Assange y un grupo de activistas islandeses se arrinconaron en una casa alquilada en Reykjavík para editar y preparar el video para su publicación.
Takže moje jméno je Julian Assange.
Me llamo Julian Assange.
Assange.
Assange.
Zkouška 1, 2, 3. já sem, uh. začínáme, jen zvuk. pro Assange.
Probando 1, 2, 3. Esto es contracampo, solo audio para Assange.
A Julian Assange, který byl v té době mladý hacker, se dostal do tohoto světa.
Y Julian Assange, que entonces era un pirata joven ingresó en ese mundo.
Dva roky po útoku červa WANK se Assange zapletl do dalšího hacku.
Dos años después del gusano WANK Assange estuvo implicado en otra pirateada.
Ken Day byl australský expert na hackery a první človek, který vyšetřoval Juliana Assange, jako součást tajné akce jménem Operation Weather (Operace Počasí).
Ken Day era un experto australiano en piratas y la primera persona que investigó a Julian Assange.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Zakladatel Wikileaks Julian Assange nadnesl, že by dokumenty mohly posloužit jako základ pro soudní stíhání válečných zločinů spáchaných americkými silami na afghánských civilistech.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha indicado que los documentos podrían constituir el fundamento para juzgar crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de los EE.UU. contra civiles afganos.

Možná hledáte...