riker | baker | likér | nike

biker čeština

Příklady biker spanělsky v příkladech

Jak přeložit biker do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Před pár dny odešla na biker párty a už se nevrátila.
Se fue a una fiesta de motoqueros hace unos días y no regresó.
Víme, že musíme být kandidáti nějakou dobu, ale uděláme vše, co bude třeba stát se členy Biker Boyz.
Sabemos que primero vamos a ser aspirantes pero haremos lo que sea para ser Biker Boyz.
Me,I like to walk into a biker bar and take a swing at the biggest chick there.
A mí me da por entrar dentro de un bar de motociclistas y meterle mano a la mejor chica de ahí.
It was a biker gang.
Fue una banda de motoristas.
Vím, že Lugnut a jeho mladý biker nebyli předtím Culebras.
Antes no eran Culebras.
Je to biker z Coxsackie.
Es un motociclista de Coxsackie.

Možná hledáte...