bier | bike | riker | hiker

biker angličtina

motorkář, cyklista

Význam biker význam

Co v angličtině znamená biker?
Definice v jednoduché angličtině

biker

A biker is a person whose lifestyle is centered on motorcycles, sometimes a member of a motorcycle club.

biker

A person whose lifestyle is centered on motorcycles, sometimes a member of a motorcycle club. person whose lifestyle is centered on motorcycles
Doporučujeme...Patnáct vět anglickySourozenci | Brothers and sistersPatnáct vět, které se vám budou hodit, až se budete anglicky bavit o svých sourozencích.Naučit se 15vet.cz »

Překlad biker překlad

Jak z angličtiny přeložit biker?

biker angličtina » čeština

motorkář cyklista

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako biker?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyDále! | Come in!Patnáct způsobů, jak anglicky někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady biker příklady

Jak se v angličtině používá biker?

Citáty z filmových titulků

Fritz. this here is John. former biker and small-time hood. turned fighter for the cause.
Fritzi. tohle je John. sestavuje motorky a někdy auta. a teď je bojovník.
Hi, motor-biker!
Čau, závodníku!
Take the old mission road. Some crazy-ass biker has got himself munched on by a herd of tomatoes.
Rajčata napadly pár těch šílených motorkářů.
I think we've got some biker trouble.
Myslím, že máme problém s motorkářema.
There is a big biker in here.
Je tady velkej motorkář.
Biker?
Motorkář?
Biggest biker war on the West Coast.
Největší motorkářská válka na Západním Pobřeží.
You gotta be a biker or a biker's old lady.
Musíš bejt motorkář nebo jeho holka.
You gotta be a biker or a biker's old lady.
Musíš bejt motorkář nebo jeho holka.
Biker heaven?
V motorkářským ráji?
Your friend, Sailor, blowtorched a local kingpin biker.
Váš přítel Námořník popálil letovací lampou šéfa místních motorkářů.
You were a biker.
Byl jsi motorkář?
The lone biker of the Apocalypse.
Osamělej jezdec Apokalypsy.
It wasn't that biker at all.
A ne ten s tou motorkou.

biker čeština

Příklady biker anglicky v příkladech

Jak přeložit biker do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Před pár dny odešla na biker párty a už se nevrátila.
She went to a biker party a few days ago and never came back.
No, víme, že bysme měli být chvíly zelenáči, ale cokoli bude třeba udělat abychom byli Biker Boyz, uděláme to.
I mean, we know that we got to be prospects for a while, but whatever it takes to become Biker Boyz, we'll do it.
Hele, Vy Biker Bitches si budete šeptat, nebo se k tomu postaví jako chlap, Kide?
Y'all Biker Bitches going to keep on whispering, or you going to step up like a man, Kid?
Odteďka,si Biker Boyz udělali nové pravidla!
From now on, Biker Boyz set their own rules!
Biker Boyz!
Biker Boyz!
Řekl jsem Biker Boyz!
I said Biker Boyz!
Jseš neprůstřelný, Biker Boy?
Are you bulletproof, Biker Boy?
Ne, Biker Boyz nestahují ocas.
No, Biker Boyz don't bow down.
Biker Boyz nastahují ocas!
Biker Boyz don't bow down!
Me,I like to walk into a biker bar and take a swing at the biggest chick there.
Me, I like to walk into a biker bar and take a swing at the biggest chick there.
Tohle není jeden z tvých biker barů.
This isn't one of your biker bars.
Jo, byl to biker, takže ses snažil, abys nevypadal, jako bezúhonný policejní důstojník.
Yeah, in a biker guy, where you're trying not to look like an upstanding police officer.
It was a biker gang.
It was a biker gang.
Vím, že Lugnut a jeho mladý biker nebyli předtím Culebras.
I know that lugnut and his biker chick. They weren't Culebras before.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyAutobusy a tramvaje | Buses and tramsS těmito anglickými větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města na světě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...