river | riser | hiker | rider

riker čeština

Příklady riker anglicky v příkladech

Jak přeložit riker do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Riker říkal, že Dutch jede za.
Riker told us Dutch was riding to meet. Waco Johnny Dean, yeah.
Jsem Riker.
I'm Riker.
Ani Riker.
Neither did Riker.
Napřed to byl Neemo, pak Riker.
First it was Neemo, then Riker.
Je to Riker.
It's Riker.
Riker kapitánovi.
Riker to Captain.
Komandére Riker, hlaste se na můstku.
Cmdr Riker, report to the bridge.
Tady Riker.
Riker here.
Wesley Crushere, tady Riker.
Wesley Crusher, this is Riker.
Palubní deník, první důstojník Riker.
Ship's log, First Officer Riker.
Hrozivý komandér Riker, vás si pamatuju.
The redoubtable Cmdr Riker, whom I noticed before.
Takže, teď přišel na řadu Riker.
So, you're taking on Riker this time.
Kde je komandér Riker?
Where's Cmdr Riker?
Pane, teď je důležitější, proč tu není komandér Riker.
Sir, the important thing is why is Cmdr Riker missing?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...