biker | likér | rilke | rika

riker čeština

Příklady riker příklady

Jak se používá riker?

Citáty z filmových titulků

Riker říkal, že Dutch jede za.
Jsem Riker.
Ani Riker.
Napřed to byl Neemo, pak Riker.
Je to Riker.
Můj zástupce, komandér Wiliam Riker.
Komandér Riker a poradkyně Deanna Troi vám je ukáží.
Palubní deník, hlásí první důstojník Riker.
Riker nadporučíku Datovi a poručíku La Forgeovi.
Palubní deník, hlásí komandér Wiliam Riker.
Riker šéfovi přesunu.
Riker kapitánovi.
Toto je můj první důstojník, komandér William Riker.
Komandér Riker mi řekl o těch zfalšovaných záznamech, pokud vás trápí tohle.
Komandére Riker, hlaste se na můstku.
Tady Riker.
Wesley Crushere, tady Riker.
Palubní deník, první důstojník Riker.
Hrozivý komandér Riker, vás si pamatuju.
Takže, teď přišel na řadu Riker.
Kde je komandér Riker?
Pane, teď je důležitější, proč tu není komandér Riker.
Tady Riker. - Pane.
Riker kapitánu Picardovi.
Riker Worfovi.
Riker La Forgeovi.
Riker transportní místnosti 1.
Riker ji přinesl z Risy. Všichni to tam hrají.
Komandér Riker ji přinesl s sebou z Risy.
Druhý důstojník, komandér William Riker.
Riker poradkyni Troi.

Možná hledáte...