biker | likér | rilke | rika

riker čeština

Příklady riker italsky v příkladech

Jak přeložit riker do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Riker říkal, že Dutch jede za.
Riker ci ha detto che Dutch doveva incontrare.
Jsem Riker.
Sono Riker.
Ani Riker.
Nemmeno Riker ce l'aveva.
Je to Riker.
È Riker.
Riker kapitánovi.
Riker a capitano.
Tady Riker.
Qui Riker.
Wesley Crushere, tady Riker.
Wesley Crusher, qui è Riker.
Palubní deník, první důstojník Riker.
Giornale di bordo, primo ufficiale.
Hrozivý komandér Riker, vás si pamatuju.
Il coraggioso comandante Riker, mi ricordo di te.
Takže, teď přišel na řadu Riker.
Questa volta hai deciso di provarci con Riker.
Kde je komandér Riker?
Dov'è il comandante Riker?
Pane, teď je důležitější, proč tu není komandér Riker.
La cosa importante ora è scoprire dov'è il comandante Riker.
Na Enterprise, potřebuje stejně nutně pomoc první důstojník William T Riker.
A bordo dell'Enterprise anche il primo ufficiale William Riker ha disperato bisogno d'aiuto.
Kromě nových schopností, jejichž dosah ještě neznám, jsem stejný William T Riker jako dřív.
Nonostante sia in possesso di capacità a voi sconosciute, sono lo stesso William Riker di sempre.

Možná hledáte...