riker | baker | likér | nike

biker čeština

Příklady biker italsky v příkladech

Jak přeložit biker do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Budete si Biker baby pořád šeptat, nebo se postavíš jako chlap, Mlaďochu?
Vuoi continuare a parlottare col tuo amichetto, o ti fai avanti da vero uomo, Kid?
Od téhle chvíle, Biker Boyz mají svoje vlastní pravidla!
D'ora in poi, i Biker Boye' fissano le loro regole!
Biker Boyz hřbet neohýbají.
Non i Biker Boye'.
Biker Boyz se neohýbají!
I Biker Boye' non si inchinano!
Dávej si pozor na jazyk, Lily. Tohle není jeden z tvých biker barů.
Sta' attenta a come parli, Lily, non siamo in uno dei tuoi bar da motociclisti.
Jo, byl to biker, takže ses snažil, abys nevypadal, jako bezúhonný policejní důstojník.
Si', in un bar di motociclisti, dove cercavi di non sembrare un agente di polizia.
Je to biker z Coxsackie.
Sai com'è, è un motociclista. di Coxsackie.
Tak biker, jo?
Bicicletta, eh?
Byl tam jeden biker, muž na motorce, co se mě snažil pohřbít pod kostelem.
C'era un motociclista, un uomo su una moto, che ha tentato di seppellirmi sotto una chiesa.
Chceš zabít čas v Biker Baru?
Vuoi ammazzare il tempo in un bar di motociclisti?

Možná hledáte...