river | riper | rimer | rider

riker čeština

Příklady riker francouzsky v příkladech

Jak přeložit riker do francouzštiny?

Citáty z filmových titulků

Riker říkal, že Dutch jede za.
Riker a dit que Dutch rencontrait-- - Waco Johnny Dean. Oui.
Někdo řikal, že jsi seděl na Riker Island.
Y paraît que t'as été en taule du côté de Riker Island.
Tahle věznice je lepší než na Riker.
Cette prison est mieux que celle de Riker.
Jo. Jsem Riker.
Je suis Riker.
Ani Riker.
C'était pas celle de Riker!
Napřed to byl Neemo, pak Riker. Teď poslal Chisum pro soudce Wilsona.
Il y a eu Neemo, ensuite Riker, le Juge arrive.
Je to Riker.
C'est Riker.
Můj zástupce, komandér Wiliam Riker.
Mon officier en second, le commandant Riker.
Komandér Riker a poradkyně Deanna Troi vám je ukáží.
Cmdt Riker. Pouvez-vous nous faire une démonstration avec Troi?
Palubní deník, hlásí první důstojník Riker.
Journal de bord, rapport de l'officier Riker.
Riker nadporučíku Datovi a poručíku La Forgeovi.
Riker au Cmdt Data et au Lt La Forge.
Palubní deník, hlásí komandér Wiliam Riker.
Journal de bord, rapport du Cmdt Riker.
Riker šéfovi přesunu.
Riker au chef de la téléportation.
Riker kapitánovi.
Riker pour le capitaine.

Možná hledáte...