rike | biker | irer | likér

riker čeština

Příklady riker švédsky v příkladech

Jak přeložit riker do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Riker říkal, že Dutch jede za.
Riker sa att Dutch skulle rida och möta.
Jsem Riker.
Jag heter Riker.
Ani Riker.
Så sa Riker också.
Napřed to byl Neemo, pak Riker.
Först Neemo, sen Riker.
Je to Riker.
Riker.
Tady komandér Riker, pane.
Riker här.
Jsem komandér Riker. Když nám dáte tu vadnou součástku, nadporučík Dat může začít s opravami.
Ge den trasiga delen till Data, så kan vi börja reparera.
Komandér Riker, říká, že jste si takový život zvolil a líbí se vám. Opravdu to řekl?
Riker säger att ni har valt detta sätt att leva och att ni gillar det.
Komandér Riker vede výsadkovou skupinu.
Riker åker dit med en trupp.
Jeden Riker, jeden můstek!
En Riker och en brygga!
Riker William T. souhlasí?
Instämmer Riker, William T.? - Det gör jag.
Riker, William T. souhlasí?
Instämmer Riker, William T? - Ja, absolut.
Jsem komandér Riker, váš první důstojník. Ti z vás, kteří přišli jako doplnění posádek, následujte poručíka Lewise.
Ersättare kan följa med kapten Lewis.
Komandér William Riker z lodi Enterprise.
Kommendörkapten Riker från Enterprise.

Možná hledáte...