curvarse spanělština

Význam curvarse význam

Co v spanělštině znamená curvarse?

curvarse

Curvar (uso pronominal de ...)

Příklady curvarse příklady

Jak se v spanělštině používá curvarse?

Citáty z filmových titulků

Se supone que no debe hundirse ni curvarse.
Nemá mít úhly a křivky.
Ahora está la parte de curvarse Y que te falte el aire.
To vidění jsi měl dobře a to lapání po dechu taky.
En cuanto vas hacia la luna y miras atrás el horizonte se curva más y es muy extraño pero ves a la tierra curvarse.
Když vyrazíte k Měsíci, vidíte ve velmi rychlém sledu jestliže máte šanci podívat se na Zemi, že horizont se pomalu zakřivuje. a potom náhle pozoruje něco. co je velmi zvláštní, ale i známé. protože náhle vidíte Zemi rozvíjet se.
Básicamente si haces una resonancia, parece cera de vela en el hueso, y comienza a curvarse, es el cortex del hueso.
V podstatě pokud uděláš rezonanci, bude to vypadat jak vosk ze svíčky a potom se to ohne jako kůra.
El espacio-tiempo puede curvarse bajo la influencia de objetos masivos.
Časoprostor může být zakřivený, díky vlivu hmotných objektů.
No sabía que el camino iba a curvarse.
Nevěděl jsem, že se tohle stane.
Einstein creía que el espacio-tiempo podía curvarse.
Einstein věřil, že se může časoprostor ohýbat.
Así que la imagen de Einstein de. de la gravedad era que la masa le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y luego la curvatura del espacio-tiempo le dice a la masa cómo moverse.
Einsteinova představa o gravitaci - hmota nařizuje časoprostoru, jak se má zakřivit, a pak zakřivený časoprostor nařizuje hmotě, jak se má pohybovat.
Y usted va a curvarse hacia arriba un poco y quiero que Tocar el techo de esa manera.
A pak ho trošku ohneš a chci abys potom takhle ťukala na vrch.
Bien, si consigue la suficiente energía en el campo gravitacional, podría llegar a curvarse sobre sí mismo, creando una especie de círculo que les permitiría cruzar a un punto anterior.
Když budete mít dost silné gravitační pole, můžete ho ohnout zpět a vytvořit smyčku, co vám umožní přejít do dřívějšího bodu.

Možná hledáte...