internetový čeština

Překlad internetový spanělsky

Jak se spanělsky řekne internetový?

internetový čeština » spanělština

electrónico electrónica electronico

Příklady internetový spanělsky v příkladech

Jak přeložit internetový do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Jo, nachytala jsem to, mami, na internetový síti.
Sí, la atrapé en mi red de Internet, mamá.
Zjistil jsem si to přes internetový servis.
Acabo de llamar al servicio en línea.
No, pomohl jedný internetový společnosti.
Ayudó a hacer pública una empresa nueva de Internet.
Má internetový obchod.
Un negocio de la Internet.
Úřadům se podařilo zachytit internetový vzkaz, jehož autorství se připisuje oběma teroristům. Hollywood ovládl strach.
Una fuente de la Oficina del Mariscal de Vida Salvaje dijo que una nota en una página de charla de cine en Internet supuestamente escrita por los dos terroristas está haciendo temblar a Hollywood.
Mám internetový porno server.
Manejo un sitio pornográfico en internet.
Byly to internetový fámy.
No le importó un carajo. Dijo que era un rumor.
Potřebujem taky podpis dospělýho k založení účtu v bance. A internetový stránky.
También necesitamos la firma de un adulto para crear una cuenta bancaria y un sitio Web.
Internetový výzkum.
Investigar en Internet.
Vážně? Mohla jsem jí povědět, že internetový románky nikdy nefungujou.
Podría haberle dicho que los romances de internet nunca funcionan.
Byl jsem internetový miliardář.
Yo era un multimillonario del internet.
Jak dlouho si myslíš, že bude tenhle internetový výstřelek trvat?
Cuánto tiempo piensas que la historia de Internet va a durar?
Nezaváděj řeč na ten jeho internetový sexuální skandál. -Leda by ho sám zmínil.
Y si no menciona el escándalo sexual en Internet, no saques el tema.
Sledujte můj internetový zpravodaj. ze života mladé tulačky. Budu tu.
No dejen de leer mi diario. sobre la vida de una gitana adolescente.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

V důsledku toho se dal internetový prohlížeč - jakož i další multimediální software - začlenit do rámce Windows jako ucelený softwarový balík.
Como resultado, un navegador de Internet -y, de hecho, otros programas de medios- se podía integrar al marco de Windows como un paquete de software completo.
Žádná jiná země nevytvořila logistickou síť přímo pro internetový maloobchod.
Ningún otro país ha creado directamente una red logística para el comercio minorista vía Internet.
Jak ukazuje výzkum vysokorychlostního internetu, který Oxfordský internetový institut provedl ve východní Africe, mnoho chudých lidí ve venkovských oblastech možná ví o internetu málo nebo vůbec nic, případně jim ho možná nikdo nenabídl.
Como ha mostrado una investigación del Oxford Internet Institute sobre la banda ancha en el África oriental, puede ser que muchas personas pobres de zonas rurales sepan poco o nada sobre Internet o que nunca se les haya ofrecido.
Internetový podnikatel Peter Thiel a legendární šachový přeborník Garry Kasparov nadnesli, že neduh sahá hlouběji, a totéž prohlásil i ekonom Robert Gordon.
El empresario de Internet Peter Thiel y el legendario campeón de ajedrez Garry Kaspárov han indicado que el malestar es aún más profundo, como también lo ha hecho el economista Robert Gordon.
Podle studie mozkového trustu McKinsey Global Institute navíc internetový prodej v Číně jednoduše nenahrazuje offlinové nákupy.
Adicionalmente, según un estudio de McKinsey Global Institute, las compras en línea en China no se limitan a sustituir a las compras que se realizan fuera de línea.
Navzdory svým iracionálním stránkám byl internetový boom víc než jen otázkou přehnaných ohodnocení.
A pesar de sus aspectos irracionales, el boom de internet fue más que una cuestíon de valores inflados.
Když se nakonec internetový krach dostavil, jeho příčinou byl nejen chatrný obchodní model, ale i přehnaná důvěra.
Caundo por fin llegó la caída de internet, no fue provocada por un mal modelo empresarial sino por la sobre-extensión del crédito.

Možná hledáte...