invalidita čeština

Překlad invalidita spanělsky

Jak se spanělsky řekne invalidita?

invalidita čeština » spanělština

invalidez

Příklady invalidita spanělsky v příkladech

Jak přeložit invalidita do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Invalidita. a třetí. v rakvi.
Dos, por invalidez. Y tres, en un ataúd.
Jo, nahraná invalidita se nepočítá.
Las incapacidades falsas no cuentan.
Ne, dočasná invalidita.
No, tenía una pensión.
Morbidní obezita je legálně definovaná invalidita. Což znamená, že když by jsme odmítli zpřístupnit MRI, mohl by nás žalovat kvůli. diskriminaci a taky i kvůli nedbalosti.
La obesidad mórbida está descripta legalmente como discapacidad lo que significa que si le denegamos el acceso a una resonancia, podría demandarnos por discriminación, así como por mala praxis.
Morbidní obezita je legálně definovaná invalidita.
La obesidad mórbida es una discapacidad definida por ley.
Invalidita.
Invalidez.
Christine, kolegům jsem říkal, že tvoje invalidita by mohla být v kuchyni k ničemu.
Christine, le dije mis dos colegas jueces que con su discapacidad, Pensé sería peligroso tenga usted en ese país.
Děsí vás anestézie, řezání, invalidita.
Estás aterrorizado por. la anestesia, la incisión, la cuadruplejia.

Možná hledáte...